• PDF

Enerson Mühendislik ve Jeofizik Araştırmalar Ltd. Şti., jeofizik veri toplama hizmeti kapsamındaki jeofizik araştırmalar ve kuyu ölçümleri profesyonel ekipmanlarımızla ve kendi deneyimli personeli ile yapmaktadır. Son teknoloji ürünü ekipmanlarımızla ile gelişmiş yazılımlar ile iki ve üç boyutlu modellemeler yaparak yer altındaki hedef yapıların görüntülenmesinde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

  • Jeofizik Etüt Hizmetleri
  • IP/Rezistivite ve SP Etütleri
  • Manyetik Etütler
  • VLF Etütleri
  • Gravite Etütleri
  • High Density Magnetic Gradient Radiometrics on a Modern Light Aircraft
  • Sismik Kırılma Ve Yansıma Etüdleri
  • Jeotermal Kuyu & Rezervuar Testleri