ŞİRKET FELSEFEMİZ

BusinessDeal.jpg

Arazide en kaliteli veriyi toplamak için gerekli tüm özverili çalışmayı yapmak, toplanan verileri son bilgisayar teknikleri ve yazılımları kullanılarak en iyi şekilde işlemden geçirip yorumlayarak sahanın potansiyelini doğruya en yakın şekilde ortaya koymaktır. Bu hizmetlerimiz uluslararası standartlarda profesyonelce yerine getirirken minimum kar marjı ile müşterinin çıkarlarının korunmasına da azami özen gösterilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

image

Jeofizik Veri Değerlendirme ve Yorum , Jeofizik IP / Rezistivite, Kuyu Eğim - Yön Ölçümleri (Sıcaklık Basınç Ölçümleri), Manyetik Etütleri , Jeolojik Etüt, Saha Hazırlığı ve Jeokimyasal Örnekleme, Verilerin Entegrasyonu ve Jeo-İstatistiksel Analiz , Jeotermal Sondaj, Rezervuar Mühendisliği ve Kuyu Testleri , Jeokimyasal Etüdler, Toprak Gazı Etüdleri (CO2, Civa, Radon / Thoron)